Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu


SPOTKANIA INFORMACYJNE DLA PRACODAWCÓW DOTYCZĄCE ZASAD PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z KFS

SPOTKANIA INFORMACYJNE DLA PRACODAWCÓW DOTYCZĄCE ZASAD PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA SFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO   Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu zaprasza pracodawców na spotkania informacyjne dotyczące zasad przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego...

Fundusze Europejskie dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sosnowcu zaprasza na spotkanie informacyjne pt. "Fundusze Europejskie dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej" . Na spotkanie zapraszamy osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo, zainteresowane pozyskaniem wsparcia z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020...

E-AKTA - SKRÓCENIE OKRESU PRZECHOWYWANIA AKT PRACOWNICZYCH ORAZ ICH ELEKTRONIZACJA

E-AKTA – SKRÓCENIE OKRESU PRZECHOWYWANIA AKT PRACOWNICZYCH ORAZ ICH ELEKTRONIZACJA   Od stycznia 2019 r. wejdą w życie przepisy, które ułatwią przechowywanie akt pracowniczych dotyczących pracowników i zleceniobiorców i obniżą koszty związane z ich przechowywaniem. E-akta - Przedsiębiorco przeczytaj – ważne -...

REJESTRACJA ON-LINE

Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu przypomina o mozliwości rejestracji jako osoba bezrobotna za pośrednictwem systemu elektronicznego.   Z rejestracji w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna, za pośrednictwem Internetu, mogą skorzystać osoby dysponujące: bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą...

NABÓR WNIOSKÓW O SZKOLENIA W TRYBIE INDYWIDUALNYM DLA OSOB POWYŻEJ 30 r.ż.

KOMUNIKAT DLA OSÓB BEZROBOTNYCH ZAINTERESOWANYCH UBIEGANIEM SIĘ O SZKOLENIE W TRYBIE INDYWIDUALNYM   Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu informuje, że z dniem 21.12.2018 r. ogłasza nabór wniosków osób uprawnionych o szkolenia w trybie indywidualnym w ramach projektu „Wstań, podnieś głowę! Kompleksowa aktywizacja osób...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności
Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30 + zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sosnowcu (IV)

Projekt „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30 + zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sosnowcu (IV)" Projekt realizowany jest przez Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy Działanie...

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Sosnowiec (IV)

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Sosnowiec (IV) Projekt realizowany jest przez Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku...

Poniżej zamieszczamy częściowe wyniki oceny merytorycznej Kandydatów i Kandydatek do udziału w projekcie pn. "Wstań, podnieś głowę! Kompleksowa aktywizacja osób oddalonych od rynku pracy", realizowanym w ramach Poddziałania 7.1.1 RPO WSL 2014-2020. Oceny kolejnych kandydatur będą publikowane na stronie Urzędu niezwłocznie...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy
Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30 + zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sosnowcu (IV)

Projekt „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30 + zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sosnowcu (IV)" Projekt realizowany jest przez Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy Działanie...

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Sosnowiec (IV)

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Sosnowiec (IV) Projekt realizowany jest przez Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

5,7%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu listopada 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.481,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu

41-200 Sosnowiec, ul. Rzeźnicza 12
Telefon: 32 2978700
Fax: (32) 297-87-21
E-mail: kaso@praca.gov.pl, info@pup.sosnowiec.pl
NIP: 644-109-71-73
BIP: http://bip.pup.sosnowiec.pl
 
Godziny pracy urzędu
Poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę