E-REJESTRACJA - Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu


 
 
E-REJESTRACJA KROK PO KROKU:
 1. UTWÓRZ SWÓJ PROFIL ZAUFANY
 1. ZAREJESTRUJ KONTO NA PRACA.GOV.PL
 1. WYBIERZ ODPOWIEDNI URZĄD PRACY I ZŁÓŻ WNIOSEK
 
 
Jeśli w ciągu ostatnich kilku lat urząd pracy nadał Ci już status osoby bezrobotnej, skorzystaj z opcji „Ponowna rejestracja…" (opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników). Dzięki temu niezbędne będzie dołączenie do wniosku jedynie dokumentów, które doszły lub zmieniły się od dnia ostatniej rejestracji.
Potwierdzeniem wpisania Cię do rejestru osób bezrobotnych będzie decyzja z urzędu pracy, która przyjdzie pocztą tradycyjną lub przez stronę praca.gov.pl, zależnie od wybranej w formularzu formy kontaktu.

UWAGA:
 1. Rejestracja elektroniczna jest obsługiwana przez pracownika urzędu w możliwie najszybszym terminie nie później niż 30 dni.

 2. Przesłanie wniosku elektronicznego nie jest równoznaczne z uzyskaniem statusu osoby bezrobotnej. Zgłoszony wniosek o rejestrację zostanie zweryfikowany przez pracownika urzędu, który ustali czy zostały spełnione warunki do jego przyznania.

 3. W przypadku decyzji pozytywnej, nadanie statusu osoby bezrobotnej i objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym następuje z dniem wysłania wniosku elektronicznego wraz z załącznikami, opatrzonego Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym, niezależnie od tego w którym dniu otrzymają Państwo odpowiedź z urzędu.

 4. W przypadku zaznaczenia „kontakt przez praca.gov.pl" - decyzja o przyznaniu statusu i wszelkie dokumenty z urzędu będą przekazywane do Państwa w sposób elektroniczny. Należy logować się na konto użytkownika w Praca.gov.pl i zapoznać się z korespondencją z urzędu.

 5. W przypadku wybrania „kontakt listowny" - dokumenty zostaną wysłane pocztą na wskazany w formularzu elektronicznym adres korespondencyjny.

 6. Przekazanie numeru telefonu i/lub e-mail usprawni kontakt pracownika urzędu z Państwem w przypadku ewentualnych wątpliwości dotyczących przekazanych danych
   

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę