Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu


Widok zawartości stron

zawieszenie2

Widok zawartości stron

pobr oferta rej elektr
Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Inwestycja w siebie Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia...

Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30 + zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sosnowcu (IV)

Projekt „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30 + zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sosnowcu (IV)" Projekt realizowany jest przez Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy Działanie...

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Sosnowiec (IV)

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Sosnowiec (IV) Projekt realizowany jest przez Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku...

Poniżej zamieszczamy częściowe wyniki oceny merytorycznej Kandydatów i Kandydatek do udziału w projekcie pn. "Wstań, podnieś głowę! Kompleksowa aktywizacja osób oddalonych od rynku pracy", realizowanym w ramach Poddziałania 7.1.1 RPO WSL 2014-2020. Oceny kolejnych kandydatur będą publikowane na stronie Urzędu niezwłocznie...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Inwestycja w siebie Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia...

Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30 + zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sosnowcu (IV)

Projekt „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30 + zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sosnowcu (IV)" Projekt realizowany jest przez Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy Działanie...

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Sosnowiec (IV)

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Sosnowiec (IV) Projekt realizowany jest przez Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

5,8%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu kwietnia 2020r.
Stopa bezrobocia kwiecień 2020 - kraj

  • 881,30 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.057,60 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 440,70 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 31.988,82 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu

41-200 Sosnowiec, ul. Rzeźnicza 12
Telefon: 32 2978700
Fax: (32) 297-87-21
E-mail: kaso@praca.gov.pl, info@pup.sosnowiec.pl
NIP: 644-109-71-73
BIP: http://bip.pup.sosnowiec.pl
 
Godziny pracy urzędu
Poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę